Auteursinstructies

Doelstelling tijdschrift

FATIK, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen publiceert wetenschappelijke artikels over de evoluties en praktijken op het vlak van strafbeleid en gevangeniswezen. Daarnaast is er ruimte voor ervaringsverhalen uit de praktijk (bv. van gedetineerde personen) alsook voor boekbesprekingen en interviews die gerelateerd zijn aan de centrale thema’s van het tijdschrift. De bijdragen worden gepubliceerd op de website van de Liga voor de Mensenrechten en zijn meteen raadpleegbaar door de abonnees van het tijdschrift. Na één jaar worden de bijdragen in open access beschikbaar gesteld.

Soorten bijdragen

De redactie accepteert verschillende soorten bijdragen:

  • Wetenschappelijke artikelen zijn theoretische of empirische bijdragen die evoluties en praktijken op het vlak van strafbeleid en gevangeniswezen analyseren en van kritische duiding voorzien. Ze bedragen in de regel tussen 25.000 en 60.000 tekens (inclusief spaties en referenties) en voldoen aan de methodologische standaarden binnen de humane wetenschappen.
  • Praktijkbijdragen en ervaringsverhalen zijn bijdragen die een onderwerp gerelateerd aan het strafbeleid en het gevangeniswezen analyseren vanuit de praktijkervaring van de auteur. Ze bedragen in de regel tussen 10.000 en 40.000 tekens (inclusief spaties en referenties).
  • Boekbesprekingen bevatten een kritische bespreking van de inhoud en de opvattingen van het ter bespreking gekozen boek. Ze bedragen in de regel tussen 5.000 en 20.000 tekens (inclusief spaties en referenties).
  • Interviews geven een weerslag van een gesprek gevoerd met een persoon die een bijzondere expertise heeft over een onderwerp gerelateerd aan het strafbeleid en het gevangeniswezen. Ze bedragen in de regel tussen 15.000 en 25.000 tekens (inclusief spaties en referenties).

Reviewprocedure

Voor publicatie aangeboden teksten mogen rechtstreeks naar de redactie (Lars.Breuls@vub.be) worden gestuurd, waarna een reviewprocedure wordt opgestart.

Wetenschappelijke artikelen worden onderworpen aan een nauwgezet peer-reviewproces, waarbij minstens twee leden van de redactie gespecialiseerd in de thematiek de ingezonden bijdrage beoordelen op de wetenschappelijke onderbouwing. Daarbij wordt erover gewaakt dat de inbreng van een reviewer extern aan de auteur en diens eventuele onderzoeksgroep gegarandeerd is.

Bijdragen over praktijkervaringen, boekbesprekingen en interviews worden in de redactie besproken, waarna de auteurs desgevallend suggesties krijgen om hun bijdrage aan te passen op basis van de commentaren van de redactie.

Verwijzingssysteem volgens V&A

Verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en artikelen gebeuren volgens het Kluwer V&A-systeem in voetnoot. Daarbij wordt naar de gehele bijdrage verwezen, tenzij een specifieke passage geciteerd of geparafraseerd wordt. In dat geval volgen de exacte paginanummers in de voetnoot. Er wordt geen literatuurlijst op het einde van de tekst opgenomen.

Enkele veelvoorkomende verwijzingen:

Boek

INITIALEN. FAMILIENAAM, Titel, plaatsnaam, uitgever, jaar, aantal pagina’s.

Bijvoorbeeld: M. BOSWORTH, Inside immigration detention, Oxford, Oxford University Press, 2014, 283 p.

Bijdrage in verzamelwerk

INITIALEN. FAMILIENAAM, “Titel bijdrage” in INITIALEN. FAMILIENAAM (eds.), Titel verzamelwerk, plaatsnaam, uitgever, jaar, paginanummers.

Bijvoorbeeld: T. VANDER BEKEN, A. FLAVEAU en M. BOUVERNE-DE BIE, “Strafrechtstheorie en welzijnswerk” in M. BOUVERNE-DE BIE, K. KLOECK, W. MEYVIS, R. ROOSE en J. VANACKER (eds.), Handboek forensisch welzijnswerk, Gent, Academia Press, 2002, 3-36.

Tijdschriftartikel

INITIALEN. FAMILIENAAM, “Titel”, Tijdschrift jaar, paginanummers. Merk op: geen komma tussen tijdschrift en jaar.

Bijvoorbeeld: V. LIPPENS, “De problematiek van alleenreizende minderjarigen op Brussels Airport”, Panopticon 2008, 21-35.