FATIK – Tijdschrift Strafbeleid en Gevangeniswezen

FATIK publiceert wetenschappelijke artikels over de evoluties en praktijken op het vlak van strafbeleid en gevangeniswezen. Daarnaast is er ruimte voor ervaringsverhalen, boekbesprekingen en interviews.

FATIK verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door de Liga voor Mensenrechten.

Je kan FATIK online raadplegen via de volgende link: https://mensenrechten.be/tijdschriften/index. Het tijdschrift is sinds 2023 exclusief online in open access en gratis beschikbaar zijn. Open access biedt ons de mogelijkheid om de gepubliceerde bijdragen meteen voor iedere geïnteresseerde lezer open te stellen en zo een breder publiek te bereiken.