Fatik – Tijdschrift Strafbeleid en Gevangeniswezen

Fatik publiceert wetenschappelijke artikels over de evoluties en praktijken op het vlak van strafbeleid en gevangeniswezen. Daarnaast is er ruimte voor ervaringsverhalen, boekbesprekingen en interviews.

Fatik verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door de Liga voor Mensenrechten.