Abonnement

FATIK online

Je kan FATIK online raadplegen via de volgende link: https://mensenrechten.be/tijdschriften/index. De laatste vier nummers zijn enkel beschikbaar voor abonnees.
Vraag een login via fatik@mensenrechten.be.

Jaarabonnementen tijdschriften

Abonnement op Tijdschrift voor Mensenrechten: €35
Abonnement op Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen: €40
Abonnement op beide tijdschriften: €70
Steunabonnement op beide tijdschriften: €96
rek.nr. BE34 0011 2701 3290
Meer informatie bij Liga voor Mensenrechten